Белем бирү эшчәнлегенә лицензияләрнең гамәлдә булуын туктату турында

2021 елның 1 декабре, чәршәмбе

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Эшчәнлекнең аерым төрләрен лицензияләү турында» 2011 елның 4 маендагы  99-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 18 сентябрендәге 1490 номерлы карары белән расланган мәгариф эшчәнлеген лицензияләү турында нигезләмә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 8 маендагы 287 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы турындагы нигезләмә, шулай ук юридик затларның Бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр нигезендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензияләрнең гамәле туктатылды:

1.    Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы  муниципаль бюджет гомуми белем   учреждениесе «Кызыл Бистә башлангыч гомуми белем  мәктәбе» (13.01.2017 лицензия, теркәү № 9377, 16Л01 сериясе № 0005452, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 24.11.2021 елның под-2847/21-Д номерлы боерыгы);
2.    «Мотор 1» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять (10.03.2010 лицензиясе, теркәү №576, А сериясе № 343460, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 24.11.2021 елның под-2847/21-Д номерлы боерыгы)

https://obrnadzor.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_3026302.pdf

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International