Департамент Вәкаләтләре

Россия Федерациясе субъектларына тапшырылган мәгариф өлкәсендәге Россия Федерациясенең мәгариф өлкәсендәге мәнфәгатьләрен гамәлгә ашыру максатыннан Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы сораулары» 2008 елның 31 декабрендәге № ПУ-713 Указы нигезендә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты оештырыла.

Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына гамәлгә ашыру өчен тапшырылган мәгариф өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләренә «Россия Федерациясе мәгарифе турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясында (алга таба – «Мәгариф турында Закон») билгеләнгән түбәндәге вәкаләтләр керә:

1. Мәгариф өлкәсендә Россия Федерациясе субъекты территориясендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар («Мәгариф турында Закон» 6 статьясындагы 1 өлешенең 7 пунктында күрсәтелгән оешмалардан башка), шулай ук тиешле территориядә мәгариф өлкәсендә идарә итүне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнары эшчәнлегенә дәүләт контроле (күзәтчелеге).

2. Россия Федерациясе субъекты җирлегендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларның («Мәгариф турында Закон» 6 статьясындагы 1 өлешенең 7 пунктында күрсәтелгән оешмалардан башка) белем бирү эшчәнлеген лицензияләү.

3. Россия Федерациясе субъекты җирлегендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларның («Мәгариф турында Закон» 6 статьясындагы 1 өлешенең 7 пунктында күрсәтелгән оешмалардан башка) белем бирү эшчәнлеген дәүләт аккредитациясе.

4. Фәнни исем, фәнни дәрәҗә, квалификация, белем бирү турындагы документларны раслау.

 

Соңгы яңарту: 2023 елның 7 апреле, 16:03

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International