Урта һөнәри белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандартларына үзгәрешләр кертү турында.

2021 елның 18 октябре, дүшәмбе

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 28 июлендәге 884 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2018, №32, 5343 ст.) белән расланган Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы турындагы нигезләмәнең 4 пунктындагы 4.2.30 пунктчасы һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 елның 12 апрелендәге 434 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2019, № 16, 1942 ст.) белән расланган федераль дәүләт стандартларын эшләү, раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү кагыйдәләренең 30 пунктындагы икенче абзацы нигезендә Урта һөнәри белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандартларына үзгәрешләр кертелде.

https://obrnadzor.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2965074.pdf

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International