Белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензияләрнең гамәлдә булуын туктату турында

2021 елның 16 июле, җомга

«Эшчәнлекнең аерым төрләрен лицензияләү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 20 статьясындагы 13 өлешенең 3 пункты һәм Бердәм дәүләт реестрыннан алынган мәгълүматлар нигезендә категориягә ия объектлар исемлеген һәм индивидуаль эшкуарларга тикшерүләр үткәрү буенча еллык план төзү буенча мониторинг барышында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 06.07.2021 елның 1581/21-Д номерлы боерыгы белән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты тарафыннан элек бирелгән белем бирү эшчәнлегенә 72 лицензия гамәлдән чыгарылды.
Боерыкның копиясе: https://obrnadzor.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2870490.pdf

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International