Мәгариф һәм (яки) квалификация документларын раслау бүлеге

- белем алу һәм (яки) квалификация, гыйльми дәрәҗәләр, гыйльми исемнәр турында документларны раслау процедурасын гамәлгә ашыра;

- документта апостиль кую (раслаудан баш тарту өчен нигезләр булмаганда) юлы белән белем һәм (яисә) квалификация, галим дәрәҗәләр, галимнәр исемнәре турындагы документларны раслый;

- мәгариф һәм (яисә) квалификация турындагы, галимнәр дәрәҗәләре, исемнәре турындагы документларда куелган апостиль реестрын алып бара.

Садыкова Венера Геннадий кызы
Садыкова Венера Геннадий кызы
Бүлек җитәкчесе
Элемтә өчен мәгълүмат
Телефон: 237-75-17, 237-74-84
E-Mail:

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International