Белем бирү эшчәнлеген лицензияләү турындагы законнардагы үзгәрешләр.

2023 елның 31 гыйнвары, сишәмбе

Белем бирү эшчәнлеген лицензияләү турындагы законнардагы үзгәрешләр.

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2022 елның 12 мартындагы 353 номерлы карарына үзгәрешләр кертү һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2022 елның 12 сентябрендәге 1589 номерлы карарының аерым нигезләмәсенең үз көчен югалту турында» 2023 елның 23 гыйнварындагы 63 номерлы карары закон көченә керүгә бәйле рәвештә түбәндәгеләрне хәбәр итәбез:

1. 2023 елда «Эшчәнлекнең аерым төрләрен лицензияләү турында» 2011 елның 04 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль канунның 12 маддәсендәге 1 өлешендә күрсәтелгән эшчәнлек төрләрен, шулай ук әлеге карардагы башка рөхсәтләрне лицензияләүгә карата, юридик затның урнашкан урыны, индивидуаль эшкуарның яшәү урыны, географик объектның, урамның яисә башка территориянең исемен үзгәртүгә бәйле лицензияләнгән эшчәнлек төрен гамәлгә ашыру урыны, объектның адресы, шул исәптән почта индексының нумерациясе үзгәрүгә, шулай ук юридик затның исеме үзгәрү, кушылу формасында үзгәрү, яңадан рәсмиләштерү, рөхсәтләр реестрына кертелгән очракта, 2023 елның 31 декабренә кадәр рөхсәт бирелгән затның лицензияле яшәү урыны үзгәргән очракта, гариза реестрына үзгәрешләр кертү таләп ителми.

2. Лицензия биргән өчен дәүләт хезмәтләре күрсәтү кысаларында дәүләт пошлиналарын түләү, лицензияләр реестрына үзгәрешләр кертү, лицензиянең гамәлдә булу вакытын 2023 елның 31 декабренә кадәр озайту таләп ителми.

Әгәр гариза 2023 елда бирелгән булса, ә дәүләт пошлинасы әлеге карар үз көченә кергән көнгә кадәр түләнгән булса, мөрәҗәгать итүче аны кире кайтарырга хокуклы.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International