Гомуми белем бирүнең төрле дәрәҗәләрендә укучыларны арадаш аттестацияләү нинди формаларда үткәрелергә мөмкин?

Белем алучыларга өлгерүнең һәм арадаш аттестациянең формалары, вакыты һәм агымдагы контроле тәртибе белем бирү оешмаларының локаль норматив актлары белән билгеләнә. Әлеге актларның күчермәләре әлеге оешмаларның рәсми сайтларында ачык һәм һәркем файдалана алырлык документлар буларак урнаштырылырга тиеш (273-ФЗ номерлы Федераль законның 29 ст. 2 өлеше. 2, 30 ст. 2 өлеше).

Укучыларны арадаш аттестацияләү рәвешләренең максаты белем бирү оешмасының үзе тарафыннан билгеләнә, чөнки бу аның компетенциясе мәсьәләсе (әлеге Федераль законның 28 маддәсенең 3 өлеше).

Гомуми белем дәрәҗәләре буенча федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләренә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты (Россия Мәгариф һәм фән министрлыгының 2010 елның 17 декабрендәге 1897 номерлы боерыгы белән расланган) укучыларның арадаш аттестация нәтиҗәләре төп гомуми белем бирү программасын үзләштерүнең планлаштырылган нәтиҗәләре нигезендә аларның индивидуаль белем алулары динамикасын чагылдырырга тиеш дигән нигезләмәне үз эченә ала (12 нче пункт).

Соңгы яңарту: 2021 елның 3 ноябре, 21:09

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International